Ruralisering – Konsekvensen av digitalisering?

ruralisering

Urbanisering har varit en självklarhet de senaste decennierna, folk har dragits till storstäderna som bi till honung, men nu ser ruralisering ut att vara det nya svarta. Egentligen vände flyttlassen redan 2010, även om man har försökt framställa det som att vi fortfarande har en extrem urbanisering för att kunna berättiga en fortsatt satsning på storstäderna.

Effekten av den urbana normen är större än man kan tro

Det är sant att storstäderna växer snabbare än landsbygden, men det är inte på grund av urbaniseringen. I storstäderna bor det dels mer folk som i regel föder fler barn och dels så bosätter sig många av de nyanlända/migranter i storstäderna framför landsbygden.

De allra flesta bor idag inte per definition i varken storstäder eller på landet utan i eller i anknytning till småstäder. Hela konceptet med att framhäva att vi har en kraftig urbanisering används för att kunna motivera en större central satsning på storstäderna istället för resten av landet.

Den ”urbanisering” vi ser idag är i själva verket en generell befolkningsökning som inte kan förklaras av en faktisk urbanisering. Men den urbana normen är fortfarande så pass inpräntad av vi ser det som en självklarhet.

Ruralisering ett faktum

En sifo-undersökning från 2017 visar att folk på landsbygden är mest nöjda med sitt boende. Samma undersökning visade även att var tredje svensk skulle föredra att bo på landsbygden, men det är endast två av tio som gör det idag. Klimatet och miljön på landsbygden är en stark faktor som lockar många.

Digitaliseringen har skapat en friare arbetsmarknad

Vi ser exempel på detta redan idag. I framförallt USA har man aktivt arbetat med något som kallas ”rural sourcing”. Det bygger helt enkelt på att man varken flyttar jobben till storstäderna eller utomlands, utan låter folk bo kvar på landsbygden och utför dom jobben som går därifrån. Företaget slipper betala dyra lokalhyror i storstäderna och arbetarna får bo kvar där dom vill och genom det slippa både flytta eller långa/dyra resor till jobbet.

Den digitala arbetsmarknaden gör idag att folk, inom många grupper och yrken, kan utföra sina jobb från nästan vilken plats som helst. Detta öppnar för att vi i framtiden kommer se mer av folk som bor ”där dom vill” snarare än där dom behöver.

Ruralisering kan ta statliga jobb ut på landsbygden

Diskussioner har förts och flera anser att statliga tjänster som i praktiken kan skötas från vilken plats som helst ska flyttas bort från storstäderna och ut i småstäder/landsbygden för tillgodose efterfrågan på jobb. Vilket i sin tur skulle öka den ruralisering vi ser idag markant.

Det går inte längre att motivera att statliga jobb som går att sköta från vilken plats som helst, idag finns inne i storstäderna. Utan för att kunna tillgodose behoven på landsbygden där utbudet av jobb är lägre, behöver vi se en tydlig förändring.

Unga vill inte bo på landsbygden – en sanning igår, en myt idag.

Du kanske även gillar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *