Vill du bli ekonomiskt oberoende?

ekonomiskt oberoende

Vad tänker du på när du hör begreppet ”ekonomiskt oberoende”? En livsstil utan stress och behovet av att ständigt tänka på pengar? Att slippa gå upp 06:00 varje dag för att gå till jobbet? Ser du det som en ouppnåelig dröm? Det behöver inte alls vara så svårt att komma till en punkt där du kan räknas till skaran som är ekonomiskt oberoende. Även om det krävs rätt inställning och en hel del dedikation om du vill lyckas i det långa loppet. Att räknas som ”fri” där du kan välja vad du vill göra med din vardag är för många en dröm värd att eftersträva.

Hur blir man ekonomiskt oberoende?

En svår och bred fråga med otroligt många svar. Om du som jag inte har haft fördelen att födas i en stormrik familj så handlar det om att skapa dina egna förutsättningar för att nå dina mål. Många likställer att bli ekonomiskt oberoende med att lyckas starta ett revolutionerande företag, köpa och sälja fastigheter eller skaffa ett jobb med en betydande inkomst. Men faktum är att det inte är den enda vägen.

Är du en person som i slutet av varje månad vänder ut och in på byxfickorna så har du helt klart en lång väg att gå, men inget är omöjligt. Att investera är för majoriteten av befolkningen ett maraton och inte ett hundrameterslopp. Långsiktigheten är A och O för att bygga ett stort kapital, vilket man bör ställa in sig på och planera ut efter redan från start.

Att bli ekonomiskt oberoende handlar i mångt och mycket om vad du gör med dom inkomster du genererar och dom tillgångar du besitter. Placerar du dina tillgångar och intäkter på ett vanligt sparkonto så kommer du i regel gå miste om den avkastning en stabil investering kan innebära. En avkastning som är vital om du vill bygga ett stort eget kapital. Självklart innebär alla investeringar en risk, men det går att minimera den risken på lång siktigt genom att tänka i banor som till exempel indexfonder och FIRE.

Vad är FIRE?

Om du är någorlunda intresserad av privatekonomi och läser en del så bör du redan ha stött på begreppet ”FIRE” som blivit allt populärare dom senaste åren. FIRE står för ”Financial Independence and Retiring Early” och bygger på en idé om att kunna gå i pension i en yngre ålder en klassiska 65. FIRE går ut på att man i slutet av dagen ska kunna försörja sig och betala sina utgifter med hjälp av avkastningen från sina investeringar.

Västkustinvesteraren har skrivit en bra artikel om ekonomiskt oberoende genom FIRE där du får en mängd med nyttiga tips. Artikeln förklarar på ett djupare plan vad det innebär, vad du bör tänka på och hur du bör agera för att faktiskt lyckas.

Men för att förklara det kort så går det ut på att man ska bygga ett så stort eget kapital(många räknar 25 gånger sina årliga utgifter) att man kan leva på avkastningen. Detta grundkapital skapar man genom att spara så mycket som det bara är möjligt under ett antal år redan från början av sitt yrkesliv. I regel begränsar du din konsumtion och din utgifter och behåller bara det som är ytterst nödvändigt. Samtidigt fokuserar man på att dra in så mycket som möjligt varje månad och på så sätt få ett maximalt överskott varje månad att investera.

Han som myntade uttrycket och skapat ”rörelsen” blev ekonomiskt oberoende redan vid 30 års ålder och lever efter den klassiska 4%-regeln, där han tar ut 4% av det egna kapitalet för att täcka alla sina utgifter.

Jag fascineras av tanken och tillvägagångssättet i och med FIRE och alla som följer detta fullt ut. Själv försöker jag tänka mer balanserat, främst för att jag inte har den strikta mentaliteten i slutändan. Men det finns idag ett antal populära forum för dig som intresserar dig av metoden där folk delar med sig av tips, trix och idéer för att lyckas vilket jag varmt kan rekommendera.

Investera långsiktigt

Den genomgående viktigaste insikten för många som har och vill bli ekonomiskt oberoende är att tänka långsiktigt. Om du inte är extremt insatt i marknaden, aktier och olika bolag så bör du inte falla för alla ”snabba” klipp som det ständigt pratas om. Annars kommer du med stor sannolikhet, som så många andra, få lära dig hur det fungerar genom den hårda vägen.

För gemene Svensson med en genomsnittlig inkomst handlar det om att avsätta en så stor del av sin inkomst som är möjligt varje månad, återinvestera utdelningar samt dra nytta av ränta på ränta-effekt. Gör du detta så är du redan en bra bit på vägen.

Du kanske även gillar